Lumea văzută din fotoliu

Unde-i realitatea virtuală? Aici, sau acolo?

Portret

CURRICULUM VITAE

 • 10 noiembrie 1939 : Se naşte în târgul Băceşti, jud. Roman, ca fiu al comerciantului Teodor Neacşu şi al Eugeniei, născută Holban.

• 1946-1953 : Este elev la Şcoala Generală din Băceşti.

• 1953-1956 : Este elev la Liceul Naţional din Iaşi (pe atunci, Liceul „Mihail Sadoveanu”).

• 1957 : Este exclus din UTM.

• 1959 : Intră la Facultatea de Filologie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, falsificându-şi „dosarul”.

• 1961 : Se căsătoreşte cu o colegă de facultate, Olga Onu, care va naşte peste trei ani pe Dan Mihail Neacşu, în prezent profesor la Liceul „O. Goga” din Miercurea Ciuc, el însuşi tată a doi copii : Ana Maria şi Victor .

• 1962 : Este pe punctul de a fi exmatriculat, după ce unul dintre activiştii care-l excluseseră din UTM sesizează Rectoratul cu privire la omisiunile din „dosar”.

• 1964 : Termină Facultatea de Filologie şi se stabileşte în Bacău, ca redactor la centrul de radioficare (nu poate lucra la ziar, deoarece nu este membru de partid).

• 1967 : Pentru că refuză să se înscrie în PCR este obligat să părăsească ziaristica şi intră în învăţământ ca profesor la Şcoala Generală nr. 8 din Bacău.

• 1968 : Se naşte al doilea copil al soţilor Neacşu, Ioana Daniela, în prezent medic în Galaţi şi mamă a unei fetiţe – Teodora.

• 1969 : Ia examenul de definitivat şi se transferă la Liceul Teoretic „Lucreţiu Pătrăşcanu” (azi „Gheorghe Vrânceanu”).

• 1974 : Ia examenul de profesor gradul II în învăţământ.

• 1976 : Printr-un concurs de titularizare devine profesor la Liceul Sanitar Bacău, azi Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, unde funcţionează până în prezent.

• 1979 : Ia examenul de profesor gradul I în învăţământ.

ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI PUBLICISTICĂ

o Debutează în 1962 în revista „Iaşul literar”. Publică recenzii, studii şi articole în „Ateneu”, „România literară”, „Cronica”, „Luceafărul”, „Limba şi literatura română”, „Steagul roşu”, „Radio România” etc.

o Secretar ştiinţific fondator al Universităţii Populare din Bacău, 1965.

o Participă la congresele internaţionale de estetică : Bucureşti – 1972, Darmstadt – 1976, Dubrovnik – 1980, Nottingham – 1988. La ultimele trei congrese participă doar cu comunicări, deoarece nu i se permite să iasă din ţară.

Într-o pauză a Congresului Internaţional de estetică, de vorbă cu esteticianul ieşean Petru Ursache

o Publică volumul „Introducere în poezie”, Editura „Cartea Românească”, 1983, care este schiţa unui posibil sistem estetic (redactor de carte : Mircea Ciobanu).

Prima ediţie a esteticii melePrima revistă nedepartamentală de învăţământ din RomâniaRevista "Orizonturi noi"

o Este redactor şef al revistei „Catedra”, 1990, prima revistă nedepartamentală de învăţământ apărută după decembrie 1989.

o Din 1994 este redactor coordonator al revistei „Orizonturi noi”, revistă a Societăţii Culturale a Elevilor şi Profesorilor din Liceul „Mihai Eminescu”.

o Iniţiază „Simpozionul naţional de estetică”, Bacău, 1992, simpozion ajuns la ediţia a XII-a. Iniţiativa sa este preluată de Centrul Internaţional de Arte „George Apostu”, de Academia Română, de Universitatea „Bacovia”, care ajută cu logistică, organizare şi participare. Din 2007, de la ediţia a XIII-a, este exclus de culturnicii care organizează simpozionul şi nu i se mai recunoaşte calitatea de fondator.

o Organizează primul Forum al ONG-urilor şcolare : Valea Budului, 2002.

o Pe lângă revista „Orizonturi noi” înfiinţează o editură cu acelaşi nume, unde publică ediţia a doua a cărţii „Introducere în poezie”, revăzută, adăugită şi cu o prefaţă în care spune povestea primei ediţii.

Ediţia a doua a cărţii "Introducere în poezie"

o Publică mai ales articole de analiză politică, dar şi estetică sau critică literară, în „România liberă”, „Deşteptarea”, „Monitorul”, „Catedra”, „Revista de filozofie”, „Ateneu”, „Vitraliu”, „Analele Universităţii George Bacovia” etc.

o Organizează colocviile revistei „Orizonturi noi”, începând cu anul 2003, colocvii la care participă mai multe personalităţi ale vieţii culturale şi ştiinţifice.Coperta unei cărţi care (încă!) nu există

o În urma unei experienţe de câteva luni în care publică săptămânal editoriale în „Monitorul de Bacău”, adună aceste articole în volumul „Editoriale”, editura „Orizonturi noi”, 2004.

o În anii 2005, 2006 şi 2007 scrie o rubrică săptămânală în "Ziarul de Bacău", "Jurnalul unui outsider", iar articolele le adună în trei volume, nepublicate pe hârtie, dar accesibile pe blog: http://jurnal2007.weblog.ro

ACTIVITATEA SOCIALĂ ŞI POLITICĂ

  • Membru în Biroul Judeţean Bacău al Sindicatului din Învăţământ, 1989.
  • Membru fondator al Asociaţiei Ziariştilor Români, 1990.
  • Preşedinte fondator al Filialei Bacău a Alianţei Civice, 1990.
  • Vicepreşedinte fondator al Sindicatului Liber din Învăţământ, 1989-1991 (demisie).
  • Membru fondator al Partidului Alianţei Civice 1991-1992 (demisie).
  • Preşedinte fondator al Filialei Bacău a F.D.A.R. 1990-1991
  • Membru fondator şi purtător de cuvânt al Filialei Bacău a C.D.R., 1991-1997.
  • Purtător de cuvânt al Organizaţiei judeţului Bacău a P.N.Ţ.C.D., 1995-1997 (demisie).
  • Preşedinte fondator al Societăţii Culturale a Elevilor şi Profesorilor din Liceul „Mihai Eminescu”, 1994.Sigla Societăţii Culturale "Mihai Eminescu"

 

powered by Doodlekit™ Free Website Builder